Teknik Membaca & Mengajar AL-BAGHDADI adalah teknik atau kaedah terkini untuk belajar membaca Al-Quran yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat yang mana ianya adalah satu teknik MUDAH, CEPAT & MENYORONOKKAN! Program untuk Tahun 2012 kini di tawarkan kepada segenap lapisan masyarakat bagi mengembangkan lagi pembelajaran belajar membaca Al-Quran dan mensasarkan agar lebih ramai masyarakat Islam negara ini untuk membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci Islam yang menjadi pedoman hidup yang wajib diikuti.
TERBUKA KEPADA KANAK-KANAK DARI UMUR 4THN,REMAJA, HINGGA DEWASA. SMS 0196061378.

{

KELAS EXCLUSIVE MENGAJI AL-QURAN- DEWASA (GROUP 2-part1) – TEKNIK AL BAGHDADI DI ALC RASTAKELAS EXCLUSIVE MENGAJI AL-QURAN- DEWASA (GROUP 2-part1) – TEKNIK AL BAGHDADI DI ALC RASTAKELAS EXCLUSIVE MENGAJI AL-QURAN- DEWASA (GROUP 2-part1) – TEKNIK AL BAGHDADI DI ALC RASTAKELAS EXCLUSIVE MENGAJI AL-QURAN- DEWASA (GROUP 2-part1) – TEKNIK AL BAGHDADI DI ALC RASTA